Despre ABT

Scurt Istoric

    ◾ Asociația Buckfast Transilvania a fost înființata in primăvara 2022 și are sediul la Sibiu.

  ◾ Suntem o asociație nonprofit și apolitica.

  ◾ Scopul principal al asociației este promovarea albinei Buckfast și metodologia de lucru cu acest tip de albină.

Pentru realizarea scopului declarat, asociația își propune realizarea următoarelor activități:

– Furnizor de informații in legătura cu rasa de albina Buckfast.
– Sprijinirea colaborării si comunicării intre apicultori care lucrează
cu rasa Buckfast.
– Traducerea în limba română a cărții fratelui Adam „Metoda mea de
lucru cu albina Buckfast”
– Aderare la Federația Buckfast Europa (GdeB).
– Transfer de know-how, național și internațional.
– Îmbunătățirea fondului local al rasei Buckfast prin selecție si
ameliorare ca și prin sprijinirea colaborării între membri asociației.

– Organizare de evenimente apicole specifice.
– Organizare de excursii apicole in țara si în străinătate.
– Organizare de sesiuni de împerechere artificiala.
– Înființare și organizarea funcționării de stații de împerechere
controlate.
– Editarea de material informativ apicol in general, si in special
privind albina Buckfast ca si metodele de lucru aferente.